De första ERISA-kompatibla Bitcoin 401 (k) pensionsplanerna kommer att erbjudas av Digital Asset Investment Management 2021 Planerna tillåter investerare att ha upp till 10% tilldelning av Bitcoin i sina 401 (k) Utvecklingen markerar ytterligare ett kapitel i Bitcoins historia om adoption Det har länge kommit, men en av de mest efterlängtade symbolerna för Bitcoin Evolution […]